Kategorier
Økonomi

Forbrukslån

Det beste med forbrukslån er at vi vanlige mennesker faktisk kan få de. Det finnes forskjellige låneprodukter og forskjellige lån som vi leser om i avisen som ingen av oss vanlige folk kan få. Vi kan lese om oppstartsbedrifter med de rette aksjonærene som får mange mange millioner i lån for å forske eller utforske noen av ideene sine. Vi kan lese om mellomstore bedrifter som får store omstruktureringspakker for å redusere lånekostnadene sine. Er man store nok så får man lån med rente som fort blir mye lavere enn det vi vanlige folk kan få.

Forbrukslån er i hvert fall nå vi kan få. Det stilles ingen betingelser, det stilles ingen krav og det kreves ingen egne penger for at vi skal få lånet. Den eneste betingelsen er at pengene må betales tilbake. Slik sett får vi akkurat det vi etterspør. Penger.

Er forbrukslån for dyre?

Det skrives mye i avisen for tiden om at forbrukslån kan koste og at forbrukslån må begrenses. Det vil være veldig farlig å begrense noe som er tilgjengelig for alle, fordi da blir det ikke lengre tilgjengelig for alle.

Det kan fint sies at forbrukslån er for dyre. Ingen ønsker å betale mer enn vi må. Vi skulle gjerne alle betalt 2-3% for pengene vi låner, og vi ønsker alle å låne så mye penger som vi bare kan. Derimot forstår nok alle mann at hvis du får noe uten at det stilles noe som helst krav vil det koste litt mer enn om det stiltes masse krav, eller alternativt mye sikkerhet.

Hvis det stilles mye sikkerhet betyr det jo at bankene ikke tar noe som helst sikkerhet. Ingen risiko betyr heller ingen gevinst. Bankene må få lov til å tjene litt mer ved å låne ut penger til oss når vi selv vil ha det.

 

Les mer på: https://loans.no/forbrukslan/